Een realistisch inzicht in kwaliteiten en mogelijkheden van uw (toekomstige) medewerkers heeft voor uw organisatie veel meerwaarde. Optimale afstemming tussen mens, werk en organisatie leidt immers tot beter gemotiveerde medewerkers én betere resultaten. Een assessment biedt u de mogelijkheid om vaardigheden, kwaliteiten en potentieel van medewerkers diepgaander in kaart te brengen. Zo kan duidelijkheid worden verschaft over competenties, eventuele ontwikkelpunten, (doorgroei)mogelijkheden en ambities van de medewerkers. Wij vertalen dit inzicht in heldere, toepasbare adviezen waar zowel de medewerker als de organisatie mee verder kan. Gericht, doeltreffend en met resultaat! Wij zetten psychologische instrumenten (tests en vragenlijsten) in om de persoonlijkheid, de drijfveren en het intellectueel vermogen in kaart te brengen. Daarnaast maken wij, afhankelijk van de vraagstelling, gebruik van praktijksimulaties. Het interview kan competentiegericht of open-inventariserend zijn en bevat tevens een terugkoppeling op de resultaten. Elk assessment of onderzoek wordt geleid door een van onze ervaren Psychologen NIP. Voor meer informatie zie Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): www.psynip.nl. Het assessment of het onderzoek kan eventueel worden afgesloten met een aanvullend driegesprek met de werkgever, werknemer en de uitvoerend Psycholoog NIP van Essensia.

Selectie Assessment

Een Selectie Assessment geeft een helder en concreet advies over de geschiktheid van uw kandidaat in lijn met de gestelde functie-eisen. Het Selectie Assessment kan worden ingezet bij wervings- en selectieprocedures maar ook bij interne doorstroom- of promotievraagstukken. U vergroot hiermee de kans op een juiste beslissing aanzienlijk en krijgt daarbij scherp zicht op kwaliteiten en eventuele aandachtspunten van uw (toekomstige) medewerker.

Lees meer

Loopbaan Assessment

Het Loopbaan Assessment is een geschikt instrument voor medewerkers die zich willen heroriënteren op hun loopbaan. Competenties en niveau worden gekoppeld aan interesses en affiniteiten. Het Loopbaan Assessment biedt een objectief inzicht in talenten, ervaring en persoonlijke aandachtsgebieden. Het rapport kan als startpunt worden gebruikt bij loopbaanprogramma’s en mobiliteitstrajecten. 

Lees meer

Ontwikkel Assessment

Een Ontwikkel Assessment kunt u inzetten om sterke- en ontwikkelpunten van uw medewerkers in kaart te brengen. Het doel hiervan is om het beschikbare (verborgen) talent binnen uw organisatie optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Het Ontwikkel Assessment kan ingezet worden voorafgaand aan een Management Development – of Traineetraject of in het kader van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen.

Lees meer

Overige onderzoeken

Naast bovenstaande Assessments, kunnen wij ook losse onderzoeken inzetten, bijvoorbeeld; Capaciteitenonderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek en Beroepskeuzeonderzoek.

Lees meer