Ontwikkel Assessment

maak vrijblijvende afspraak

Een Ontwikkel Assessment kunt u inzetten om sterke- en ontwikkelpunten van uw medewerkers in kaart te brengen. Het doel hiervan is om het beschikbare (verborgen) talent binnen uw organisatie optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Het Ontwikkel Assessment kan ingezet worden voorafgaand aan een Management Development – of Traineetraject of in het kader van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen.

DOELGROEP

Medewerkers die inzicht willen krijgen in kwaliteiten en ontwikkelpunten voor bepaalde functies of functiegebieden. Medewerkers die deelnemen aan een Management Development – of Traineetraject of medewerkers die een Persoonlijke Ontwikkelingsplan opstellen.

RESULTAAT

De organisatie krijgt meer grip op de verdere ontwikkeling van het beschikbare talent binnen de organisatie. Het resultaat is een assessmentrapportage met daarin beschreven het potentieel, de motivatie en de ambities van de medewerker. Dit wordt vertaald naar inzetbaarheid, ontwikkeling en passende loopbaanstappen.

WERKWIJZE

Het programma neemt een dag in beslag waarin een assessment psycholoog persoonlijkheids-, capaciteiten- en motivatieonderzoeken en een competentiegericht interview bij de medewerker afneemt, eventueel aangevuld met praktijkopdrachten. De onderzoeksresultaten worden in een afrondend gesprek besproken.

DUUR

Het Ontwikkel Assessment duurt een hele dag.

DESKUNDIGHEID MAATWERK RESULTAAT