Steeds vaker staan medewerkers stil bij het verloop van hun loopbaan. Zij evalueren, stellen zich vragen en zijn zoekende naar de weg die leidt naar passend werk. Loopbaanbegeleiding geeft inzicht in interesses, vaardigheden, drijfveren en talenten. Alleen door een realistisch zelfbeeld kunnen medewerkers proactief inspelen op veranderingen en meer de regie over hun eigen loopbaan voeren.

DOELGROEP

 • Medewerkers die meer inzicht in en grip willen hebben op hun inzetbaarheid en weerbaarheid (employability)
 • Medewerkers die zich willen bezinnen op de toekomst
 • Medewerkers van wie de ambities niet aansluiten op wat de organisatie kan bieden
 • Medewerkers met meer talenten dan ze nu gebruiken waarbij de organisatie deze talenten tot ontwikkeling wil laten komen
 • Medewerkers waarbij (dreigende) arbeidsongeschiktheid moet worden voorkomen, bijvoorbeeld burn-out en waarbij een herbezinning op de loopbaan wenselijk is

RESULTAAT

De medewerker heeft:

 • Helder inzicht in eigen talenten, mogelijkheden en ambities
 • Versterkt zelfvertrouwen/zelfbeeld
 • Nieuw toekomstperspectief en een duidelijk beeld van de weg er naar toe (intern dan wel extern)
 • Een realistisch persoonsprofiel en/of zoekprofiel met CV en een duidelijk actieplan
 • Duidelijk inzicht in de eigen arbeidsmarktwaarde en zelfsturend vermogen

WERKWIJZE

Loopbaanbegeleiding is een combinatie van persoonlijke gesprekken met loopbaan- en psychologische tests. Het traject start met een intake waarin de medewerker en de adviseur samen de vraagstelling helder en concreet formuleren. De begeleiding kan, indien gewenst, worden afgesloten met een driegesprek waarin het resultaat aan de werkgever wordt voorgelegd en de Essensia coach met zowel werkgever als werknemer mogelijke vervolgstappen bespreekt.

MOGELIJKE TRAJECTONDERDELEN

 • Individuele Coachingsgesprekken

 • Assessment

 • Beroepskeuzeonderzoek

 • Persoonlijkheidsonderzoek

 • Capaciteitenonderzoek

 • Thuiswerkopdrachten

 • Praktische oefeningen

 • Werksimulaties

 • Managementcoaching

 • Jobsearchgesprekken

 DUUR

Twee tot vier maanden

DESKUNDIGHEID    MAATWERK      RESULTAAT