Organisaties hechten veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast zoeken betrokken medewerkers naar een inspirerende en passende werkomgeving met zicht op de toekomst. Afstemming van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op de organisatiestrategie resulteert in bewust betrokken en gemotiveerde medewerkers. Coaching biedt uw medewerker professionele ondersteuning waarbij een passende ontwikkeling, ambities en mogelijkheden worden afgezet tegen de mogelijkheden die de organisatie nu of in de toekomst te bieden heeft.

DOELGROEP

 • Medewerkers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten

 • Medewerkers die tijdens de eerste maanden in een nieuwe functie baat hebben bij coaching (on the job)

 • Medewerkers die een carrièrestap hebben ondernomen of dit van plan zijn

 • Medewerkers waarbij de beoogde competenties potentieel aanwezig zijn maar versterkt kunnen worden

 • Medewerkers in een nieuwe functie waarin andere competenties noodzakelijk zijn

  RESULTAAT

  Dit programma resulteert in een versterkt zelfbeeld en zelfsturend vermogen. Het resultaat is een zo groot mogelijke optimalisatie van de aanwezige talenten. Een verbetering van de persoonlijke effectiviteit en/of sneller eigen maken van nieuwe competenties.

  Indien een assessment deel uitmaakt van dit programma wordt tevens een assessmentrapportage opgesteld dat inzicht geeft in persoonlijkheid, interesses, affiniteiten, vaardigheden en capaciteiten.

   WERKWIJZE

   Dit programma bestaat uit individuele coachingsgesprekken eventueel gecombineerd met een assessment. Daarnaast wordt de medewerker gecoacht op persoonlijke effectiviteit en/of ontvangt de medewerker begeleiding voor een passend loopbaanvervolg. Een belangrijk element van de coachingsgesprekken is de combinatie van inzichtgevend coachen op competentiegericht vaardigheidsniveau. De gesprekken zijn maatwerk en gericht op het vergroten van inzicht/kennis en professionele vaardigheden, gekoppeld aan cases uit de werkpraktijk. De competentie-ontwikkeltips van Essensia ondersteunen de medewerker hierbij.

   Het loopbaanadviestraject kan op twee manieren worden vormgegeven

   1.     Assessment en coachinggesprekken

   2.     Coachingsgesprekken aangevuld met diverse loopbaaninstrumenten

   DUUR

   Twee tot vier maanden

   DESKUNDIGHEID    MAATWERK    RESULTAAT