Overige onderzoeken

maak vrijblijvende afspraak

CAPACITEITENONDERZOEK

Het Capaciteitenonderzoek geeft inzicht in leervermogen en cognitief potentieel van de medewerker. Ook kan worden vastgesteld of de sterke punten meer op het verbale/tekstuele vlak liggen of meer op het cijfermatig en logisch/analytisch vlak. Daarnaast wordt bekeken op welke niveau (LBO, MBO, HBO of WO) de medewerker opereert. Diverse capaciteitentests worden ingezet en het onderzoek wordt afgesloten met een interview waarin de resultaten en eventuele toekomstige stappen worden besproken.

DUUR

1 dagdeel

PERSOONLIJKSHEIDSONDERZOEK

Dit onderzoek wordt ingezet om inzicht te krijgen in de gedragsstijlen en de motivatie van de medewerker. De persoonlijkheidsvragenlijst wordt geautomatiseerd afgenomen en is afgestemd op werkgerelateerde situaties. In ons assessment center werken wij bij voorkeur met de Occupational Personality Questionnaire (OPQ), een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst die als standaard in de markt geldt. Het onderzoek wordt afgesloten met een gedragsgericht interview.

DUUR

1 dagdeel

BEROEPSKEUZEONDERZOEK LIGHT

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht waar ambities of affiniteiten liggen in relatie tot passende functies en functiegebieden. Een beroepskeuze- en motivatietest wordt afgenomen. Het onderzoek wordt afgesloten met een interview met een assessment psycholoog, waarin de testresultaten worden besproken en getoetst.

DUUR

1 dagdeel

DESKUNDIGHEID MAATWERK RESULTAAT