Outplacement Modulair

maak vrijblijvende afspraak

Wanneer werkgever en werknemer afscheid van elkaar moeten nemen, kan dat ingrijpende veranderingen met zich meebrengen. Outplacement zorgt ervoor dat boventallige medewerkers professioneel worden begeleid naar een nieuwe passende baan. Outplacement Modulair bestaat uit een keuzemenu van vier programma’s die zich op inhoud van elkaar onderscheden. Veel medewerkers zijn zowel bij interne als externe mobiliteit gebaat bij een korte, intensieve en specifieke vorm van begeleiding.

PROGRAMMA 1:   CARRIÈRE CHECK

De Carrière Check is bestemd voor medewerkers uit alle functiegroepen die nog niet precies weten hoe zij hun loopbaan willen vervolgen. Algemene doelstelling is het vergroten van de inzetbaarheid en weerbaarheid (employability) van de medewerker. De output bestaat uit een realistisch toekomst- of zoekprofiel, een ‘up to date’ curriculum vitae en een activiteitenplan. De ‘zachtere’ output wordt gekenmerkt door een versterkt zelfbeeld, meer inzicht in de eigen arbeidsmarktwaarde en meer (resultaatgerichte) zelfsturing.

Duur: 2-3 maanden

PROGRAMMA 2:   LOOPBAAN ASSESSMENT & COACHING
Bedoeld voor medewerkers uit alle functiegroepen die van loopbaanrichting willen veranderen. Het Loopbaan Assessment beslaat een hele dag en bestaat uit tests en vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, capaciteiten en affiniteiten/motivatie. Het doel is medewerkers van een objectief advies te voorzien over passende functies, functiegebieden, branches of opleiding. De rapportage uit het Loopbaan Assessment wordt als leidraad gebruikt tijdens de coachingsgesprekken die zich richten op arbeidsmarktkansen en persoonlijke ontwikkeling.

Duur: 1 dag Assessment + 3 gesprekken in 1-2 maanden

PROGRAMMA 3:  ARBEIDSMARKTCOACHING

Dit programma is voor medewerkers die hun koers al hebben bepaald en weten welke functie en branche bij hen past. Zij hebben alleen ondersteuning nodig in de vorm van een arbeidsmarktcheck, netwerkcontacten, sollicitatietips en jobsearch. In persoonlijke loopbaangesprekken met een arbeidsmarktadviseur worden bovenstaande thema’s uitgediept en vormgegeven.

Duur: 3 maanden

PROGRAMMA 4:  EXECUTIVE COACHING

Voor leidinggevenden of medewerkers die een leidinggevende functie ambiëren of voor medewerkers die een eigen bedrijf op willen starten of als ZZPer aan de slag willen. Dit programma is speciaal voor ‘(young) executives’ die of reeds een managementfunctie vervullen of zich op een managementfunctie willen richten. In uitgebreide consultgesprekken (van circa 2 uur) ontvangt de manager (in spe) ondersteuning van een gespecialiseerde Essensia coach om door reflectie zijn of haar gedachten te toetsen en te vormen. De coach hanteert een op de persoon toegesneden aanpak. De coach confronteert en vraagt door en geeft vanuit persoonlijke ervaring deskundig advies. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve aspecten en interactie met de werk- en privé-omgeving.

Duur: 2-6 maanden

 

 

DESKUNDIGHEID    MAATWERK    RESULTAAT